header.jpg

SZKOLNY KONKURS LOGICZNO-MATEMATYCZNY „MAKSIK’2024”

Utworzono: poniedziałek, 10, czerwiec 2024

IMG20240607112142

22 maja odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Matematyczno-Logicznego „Maksik”. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas II oraz uczniowie klas III.

Reprezentanci klas zostali wybrani w drodze eliminacji klasowych.

Konkurs sprawdzał myślenie logiczno-matematyczne uczniów. Zadania obejmowały takie działy, jak: liczby arabskie, znaki rzymskie, łamigłówki logiczne, obliczenia zegarowe i kalendarzowe, miary oraz elementy geometrii.

Czas trwania konkursu dla obu grup wiekowych to 60 minut.

Zgłoszeni uczniowie otrzymali arkusze z 20 zadaniami zamkniętymi. Do każdego zadania dołączone były 4 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, z których należało zaznaczyć jedną prawdziwą. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt. Za brak odpowiedzi, odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymał zero punktów. Maksymalnie można było zdobyć 20 punktów.

IMG20240607112504

 Na poziomie klas drugich zwycięzcą został Kacper Włodarczyk z kl. 2b, który otrzymał dyplom z tytułem - „Mistrz”.

Wicemistrzem został Kamil Rospędowski z kl. 2c.

Na poziomie klas trzecich mistrzem został Franciszek Kantorski z kl. 3b, a wicemistrzami: Marta Panyło (3b) oraz Dawid Janasik (3d).

Oprócz dyplomów ze zdobytymi tytułami, mistrzowie i wicemistrzowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i kolorowe ołówki.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: M. Frenkiel i M. Klata