header.jpg

Patron - Dzieciństwo

Utworzono: wtorek, 25, styczeń 2011

Spis treści

ŚW. Maksymilian Maria KolbeRajmund Kolbe urodził się  8 stycznia 1894 roku  w Zduńskiej Woli. Był bardzo mądrym i bystrym chłopcem, o znakomitej pamięci. Pochodził z niezbyt zamożnej, wielodzietnej rodziny i tylko dzięki pomocy księdza W. Jankowskiego i pobliskiego aptekarza mógł się kształcić. Wyróżniał się wyjątkowymi zdolnościami matematyczno - przyrodniczymi i pobożnością. Dość wcześnie Rajmund poczuł powołanie i 4 września 1910 roku rozpoczął nowicjat. W czasie obłóczyn otrzymał imię Maksymilian, ponieważ chciał maksymalnie oddać się Trójcy Świętej. 5 września przyjął śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W 1912 roku Maksymilian wyjechał na studia do Rzymu. Z zapałem studiował filozofię i teologię. Wrócił do Polski z tytułem doktora i 1 lutego 1914 roku słożył uroczyste śluby zakonne. Przyjął imię Maria, które używał do końca życia. W 1917 roku Maksymilian założył rycerstwo Niepokalanej . W 1922 roku ukazał się pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej" w Grodnie.