header.jpg

Godziny lekcyjne/dzwonki

Utworzono: poniedziałek, 08, październik 2012

Godziny lekcyjne/dzwonki:

1. 08.00 - 08.45

2. 08.55 - 09.40

3. 09.50 - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 11.50 - 12.35

6. 12.45 - 13.30

7. 13.40 - 14.25

8. 14.35 - 15.20

9.15.30 - 16.15

W klasach I-III w ramach realizacji

nauczania zintegrowanego,

przerwy międzylekcyjne regulowane są przez nauczyciela

(nie dotyczy długiej przerwy w godzinach 11.30 - 11.50).